Outsourcing IT – co możemy o nim powiedzieć?

Outsourcing IT

Co możemy o nim powiedzieć?

W naszej ofercie znajdziecie między innymi taką usługę jak outsourcing IT. Samo słowo outsourcing to skrót angielskiego wyrażenia outside – resource – using, czyli strategia biznesowa oparta na zatrudnieniu obsługi zewnętrznej, a w naszym przypadku to obsługa informatyczna zewnętrznej firmy jaką jest MSG IT Technology.

Outsourcing IT – co możemy o nim powiedzieć?

Zakres usług w outsourcingu IT

Usługa ta polega na zatrudnieniu obsługi informatycznej do zarządzania działem informatycznym na miejscu w przedsiębiorstwie. Zadania outsourcingu IT zależą od zapotrzebowania firmy. Zakres obowiązków jest ustalany podczas konsultacji firmy zewnętrznej z przedsiębiorstwem. Jakie usługi będą realizowane podczas współpracy? To wszystko zależy od tego, z jakimi problemami na co dzień boryka się firma.

Outsourcing IT obejmuje:

– audyt informatyczny,

– zdalną pomoc,

– administrowanie i bezpieczeństwo sieci oraz serwerów,

– tworzenie infrastruktury komputerowej,

– przeglądy systemów komputerów,

– zarządzanie stronami,

– aktualizację oprogramowani znajdujących się w firmie,

– helpdesk – usuwanie awarii i naprawianie sprzętów,

– zapobieganie utraty danych – DLP,

– archiwizacja i odzyskiwanie danych,

– doradztwo i wdrożenia informatyczne.

Tak jak już wspomnieliśmy, zakres usług i obowiązków jest ustalany indywidualnie pomiędzy firmą zewnętrzną, a klientem.

Czy są rodzaje outsourcingu IT?

Istnieją trzy rodzaje outsourcingu IT – pełny, częściowy i dedykowany. Każdy z nich krótko opiszemy, aby każdy mógł się z nimi zapoznać.

outsourcing-IT-1

Pełny outsourcing IT

To kompleksowa usługa informatyczna, która zakłada powstanie zewnętrznego działu IT w Twojej firmie. Takie rozwiązanie umożliwi mniejsze koszty oraz stały dostęp do wykwalifikowanych w swojej dziedzinie informatyków. Zewnętrzny dział informatyczny zapewnia szybkie reagowanie na kryzysowe sytuacje i kluczowe z punktu widzenia działania biznesowego. To idealne rozwiązanie dla dużych firmy, ale nie tylko.

Częściowy outsourcing IT

Ten rodzaj outsourcingu IT sprawdzi się w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz sektora publicznego. Polega to na serwisowaniu wybranych obszarów infrastruktury IT, uzgodnionych między klientem, a zewnętrzną firmą informatyczną. Między innymi mogą to być usługi zarządzania serwerami, backup, siecią LAN lub standardowym helpdeskiem. Taki model sprawdzi się w przypadku firm, które posiadają autorskie lub specjalistycznej rozwiązania informatyczne i z różnych przyczyn nie mogą być w pełni powierzone firmie zewnętrznej.

Dedykowany outsourcing IT

Ten model sprawdzi się w firmie, która nie wymaga od swojego funkcjonowania pełnej infrastruktury informatycznej. Nawet jeśli masz mały budżet, to możesz korzystać z obsługi IT. Dlatego właśnie powstał dedykowany outsourcing IT. Ta usługa pozwala na wykorzystanie zasobów zewnętrznych poprzez wdrożenie najbardziej optymalnych rozwiązaniu przy minimalnym obciążeniu budżetu Twojej firmy.